Taksinkuljettajan ammattipätevyys

Laki taksinkuljettajan ammattipätevyydestä astui voimaan 1.1.2010. Taksinkuljettajalta vaaditaan tehtävän edellyttämä ammattitaito ja hänen on muutenkin oltava tehtävään sopiva. Ammattitaidon saavuttamiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä asemapaikkaa vastaava paikallistuntemuskoe.

Taksia saa ajaa vain sellainen henkilö jolla on taksinkuljettajan ajolupa. Taksinkuljettajan ajoluvan voi saada, jos

  • hakijalla on Suomessa tai muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa (EU-valtio) tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) saatu auton kuljettamiseen oikeuttava B-luokan ajo-oikeus, joka on ollut hakijalla vähintään yhden vuoden ajan
  • hakija on saanut harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetuksen mikäli näiden vaiheiden suorittaminen sisältyy pakollisena kuljettajaopetukseen
  • hakija ei ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa
  • hakija täyttää säädetyt terveysvaatimukset
  • hakija on suorittanut hyväksytysti taksinkuljettajan koulutuksen ja kokeen
  • hakija on suorittanut auton asemapaikkaa vastaavan paikallistuntemuskokeen
  • hakija on muutenkin henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva taksinkuljettajaksi

Henkilökohtaista sopivuutta taksinkuljettajaksi valvotaan mm. ajokorttiotteesta ja rikosrekisteristä: 

  • poliisilla olevaan ajokorttiotteeseen merkitään liikenteessä saadut sakot, ajokortin mahdolliset peruutukset ja muut ajokorttiin liittyvät tiedot (rikkeiden lukumäärän ja laadun sekä kolarointien perusteella saadaan kuva hakijan ajotaidoista sekä asennoitumisesta liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen)
  • luotettavuuden ja rehellisyyden mittarina ovat poliisilla olevat ja rikosrekisteristä saatavat tiedot rikoksista, putkakäynneistä ja muista vastaavista seikoista 
  • tekojen laadusta riippuen lähtökohtana ajoluvan saamiselle on pidetty sitä, että tapahtumista on kulunut vähintään viisi vuotta

Taksinkuljettajan ajolupa myönnetään kun edellä mainitut edellytykset taksinkuljettajaksi täyttyvät ja taksinkuljettajan koulutus (vähintään 30 tuntia) ja koe sekä paikallistuntemuskoe ovat hyväksytysti suoritettu. Taksinkuljettajan ajolupaa haetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta. Hakemuksen ottaa vastaan Ajovarma Oy. 

Taksinkuljettajan ajolupa on voimassa viisi vuotta ja sen voimassaoloa jatketaan viideksi vuodeksi kerrallaan, jos kuljettaja on suorittanut vaadittavan jatkokoulutuksen ja muut ajoluvan saamisen edellytykset täyttyvät.

Kuljettajan täytettyä 68 vuotta, ajolupaa uusitaan kahden vuoden jaksoissa.

Tutustu peruskurssiin tästä >>http://www.viisipaivaa.fi/peruskurssi

iFind

ViisiPäivää löytyy nyt myös suositusta iFind-sovelluksesta. Lataa älypuhelimeesi ilmaiseksi iFind saadaksesi ajantasaiset tiedot koulutuksista ja tarjouksista myös autossa – laita meidät vain suosikkeihin.

Tykkää meistä facebookissa ja voit voittaa koulutuspäivän

Käy tykkäämässä sivustamme, saat ensimmäisenä tietoa ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Voit tietysti myös ottaa meihin yhteyttä Facebook-sivun kautta. Lisäksi voit voittaa omavalintaisen koulutuspäivän. Arvomme voittajan kaikkien tykkääjien kesken 31.9.2017. Voittajalle ilmoitetaan voitosta facebookissa.

© Copyright Koulutustiimi ViisiPäivää Ky 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.

Web design by 506 ikkunaa